Vi køber træ til træindustrien

Timbuy A/S er blandt Danmarks største importører af forarbejdet træ til træindustrien. Vores årlige indkøbsvolumen er mere end 160.000 kubikmeter.

Timbuy A/S står for fælles indkøb af træ og relaterede serviceydelser til industrierne i ejerkredsen.

Formålet med Timbuy A/S er at købe totaløkonomisk  ind i de rigtige kvaliteter og udvikle nye samarbejdskoncepter industrier og leverandører imellem til glæde for alle parter. En win win strategi.